Nieuwe Economische Agenda Gouda 2018-2020

Nieuwe Economische Agenda Gouda 2018-2020

Vitale stad, werkgelegenheid en vernieuwende economie 

De ondernemersvereniging Gouda Onderneemt! heeft samen met de gemeente Gouda het actieprogramma voor de economie vernieuwd. Sinds 2014 werken beide partijen intensief samen aan het versterken van de Goudse economie. Verschillende thema’s, projecten en activiteiten vormen samen een Economische Agenda voor Gouda voor 2018-2020 die zich richt op een vitale stad, werkgelegenheid en een vernieuwende economie. Op 30 januari is de nieuwe economische agenda 2018-2020 gepresenteerd bij Technolution, een van de samenwerkingspartners in de stad. 

Publiek-private samenwerking leidt tot resultaten

Gouda Onderneemt! en de gemeente Gouda trekken sinds 2014 samen op om de economie van Gouda te versterken. Deze publiek-private samenwerking heeft al tot aansprekende resultaten geleid zoals de verkiezing tot Beste Binnenstad, het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology, oprichting van Techniekpunt Gouda, het Duurzaamheidsplatform Gouda, Innovatieplatform, een gebiedsaanpak voor Goudse Poort, toenemende bezoekersaantallen aan de binnenstad van Gouda, de organisatie van de ondernemersprijs Midden-Holland, de website Gouda Werkt, etc. 

Vestigingsplaats Gouda behouden en versterken

Wethouder Jan de Laat (Economische Zaken): “Versterking van de economische structuur van Gouda is noodzakelijk om de aantrekkelijkheid van Gouda als vestigingsplaats te behouden en te versterken. De samenwerking met de Goudse ondernemers helpt ons om samen de economie van Gouda te vernieuwen. De gerichte focus op het cluster ICT-bedrijven in Gouda is hiervan een goed voorbeeld.” 

Negen thema’s

De Economische Agenda Gouda 2018-2020 kent negen thema’s:

1. Structuurversterking

2. Ruimtelijk beleid

3. Vestigingsklimaat en Dienstverlening

4. Innovatie en Kennismanagement

5. Ondernemerschap en Starters

6. Stadsmarketing en Toerisme

7. Programma Binnenstad

8. Onderwijs en Arbeidsmarkt

9. Duurzaamheid 

Focus en speerpunten
Voor elk van de thema’s zijn speerpunten benoemd, zoals de aanpak van (kantoren)leegstand, ontwikkeling van het ICT cluster, programma binnenstad en versterking van het toeristisch aanbod. Ook de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan beter. Dit geldt met name voor techniek en ICT en Zorg en Welzijn. Hiervoor willen partijen onder andere inzetten op hybride leren (meer leren in de praktijk). Ook zijn er initiatieven om de lokale arbeidsmarkt te versterken. Deze speerpunten zijn samengevat in een hoofdlijnen document. 

Nico Voogt (voorzitter Gouda Onderneemt): “Het is van strategisch belang om met elkaar te blijven investeren in de ontwikkeling van de Goudse en regionale economie. De kracht van deze vernieuwde economische agenda is dat we hierin keuzes durven te maken waarmee we onszelf positioneren. Bezoekers koppelen Gouda aan kaas, we willen dat bedrijven Gouda meer dan nu koppelen aan ICT en Smart Industry. Dit past ook bij het economische beleid van het Rijk en de provincie, waar deze onderwerpen prominent op de agenda staan”. 

Aan de slag

De vernieuwing van de handtekeningen onder de samenwerking markeert de intentie om door te gaan op de ingeslagen weg. Dit betekent werken aan de projecten en activiteiten uit de economische agenda. Een van de eerste zichtbare activiteiten waaraan ook inwoners van Gouda en de regio mee kunnen doen is het project Kom Binnen bij Bedrijven, dat in de week van 9-14 april a.s. zal plaats vinden. In de loop van de komende twee jaar zullen er vele activiteiten volgen, voortvloeiend uit de Economische Agenda 2018-2020. 

Over Gouda Onderneemt!:
Gouda Onderneemt! is de overkoepelende ondernemersvereniging van de Verenigde Bedrijventerreinen Gouda (VBG) en Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SoG). In Gouda Onderneemt! wordt samengewerkt met VNO-NCW RijnGouwe, de Goudse Businessclub (GBC), het cluster Zorg en Welzijn en het cluster Onderwijs in Gouda.

 


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.