Samen werken aan een Biodivers Leiden Bio Science Park

Samen werken aan een Biodivers Leiden  Bio Science Park Foto: Bio Science Park

Op woensdag 4 juli overhandigde Bianca van der Voorn (Vastgoed, Universiteit Leiden) van de kerngroep biodiversiteit het adviesrapport ‘Biodivers Leiden Bio Science Park’ aan wethouder Paul Dirkse.

Het rapport is geschreven door de kerngroep biodiversiteit in opdracht van de gemeente Leiden. In de kerngroep zijn de belangen vertegenwoordigd vanuit de Leidse milieuorganisaties, de Ondernemersvereniging Bio Science Park, de Universiteit Leiden en de gemeente Leiden. Ook de gemeente Oegstgeest is bij dit project betrokken geweest. 

Samenwerking
Paul Dirkse is enthousiast over de samenwerking tussen de betrokken partijen die heeft geleid tot het integrale adviesrapport: “Samenwerking is één van de economische succesfactoren in het Bio Science Park en is noodzakelijk voor de uitvoering van dit plan, want de gemeente kan dit niet alleen!”

Naast wethouder Dirkse, sprak Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis Biodiversity Center: “Leiden Bio Science Park heeft het in zich om het meest biodiverse bedrijvenpark van Nederland of Europa te worden. Ik kijk ernaar uit samen het verschil te maken.” Ook Bianca van de Voorn gaf aan dat de Universiteit biodiversiteit al op haar prioriteitenlijst heeft staan. 

Inhoud rapport
Henri van Middelaar, voorzitter kerngroep Biodiversiteit, gaf een korte presentatie over de resultaten van een studie naar de verbetering van biodiversiteit in het Leiden Bio Science Park. Het rapport bevat concrete adviesmaatregelen die zowel van toepassing zijn op de publieke als private gronden in het park. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het toepassen van een integraal maaibeheer, de aanleg van faunavoorzieningen, en groene daken en wanden op en aan gebouwen. Doel hiervan is het verbeteren van de biodiversiteit en het compenseren van verlies van natuurwaarden als gevolg van de verdere ontwikkeling. Met als resultaat een fijne en groene leef- en werkomgeving voor gebruikers van het Bio Science Park en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven.

Uitvoering plan
De volgende stap is de uitvoering van het plan. Momenteel werkt de gemeente Leiden in samenspraak met de betrokken partijen aan een plan hiervoor. Voor de komende 2 jaar wil de gemeente Leiden hiervoor 400.000 euro reserveren. De Universiteit Leiden en gemeente Leiden nemen nu al maatregelen mee in hun lopende projecten. 

Rapport beschikbaar
Het rapport is te downloaden via www.leiden.nl/biosciencepark. Het staat onder tabblad ‘downloads’. Komende periode werkt De Universiteit Leiden aan een publieksvriendelijke versie voor het thema Natuur-Inclusief bouwen. Deze komt binnenkort beschikbaar.

Op de foto: Ondernemers, milieuorganisaties, Universiteit Leiden en gemeente Leiden werkten samen aan het rapport Biodivers Leiden Bio Science Park. 

Voorste rij van links naar rechts:
Helias Udo de Haes (Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden), wethouder Paul Dirkse, Hannie Korthof (Omgevingsdienst West-Holland), Bianca van der Voorn (Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden), Henri van Middelaar (gemeente Leiden, voorzitter Kerngroep) 

Achterste rij van links naar rechts:
Rein Strijker (voorzitter werkgroep), Ruud Santing (Ondernemersvereniging Bio Science Park), Rosanne Bijl (gemeente Leiden), Marco Roos (voorzitter werkgroep)


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.